Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 
Τηλ. Κομοτηνής: 25310 34122
 25310 34919

Τμήμα “Όνομα”
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΔΠ/ΔΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ