Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 
Τηλ. Κομοτηνής: 25310 34122
 25310 34919

Τμήμα “Όνομα”
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Προσωπικό

Σοφία Πρίφτη, Διευθύντρια ΕΑΔΠ/ΔΠΘ, τηλ. 25310 34122

Γεώργιος Καπάκης, Υπεύθυνος Λογιστηρίου, τηλ. 25310 34919

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τυπογραφείο , 25410 26940