Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 
Τηλ. Κομοτηνής: 25310 34122
 25310 34919

Τμήμα “Όνομα”
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ-ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ