Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 
Τηλ. Κομοτηνής: 25310 34122
 25310 34919

Τμήμα “Όνομα”
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ