Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 
Τηλ. Κομοτηνής: 25310 34122
 25310 34919

Τμήμα “Όνομα”
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Δραστηριότητες

Διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας ΔΠΘ

Διαχείριση Κυλικείων ΔΠΘ

– Κυλικείο Κτιρίου Διοίκησης στην Πανεπ/λη Κομοτηνής
– Κυλικείο Τμήματος Νομικής στο τμήμα Νομικής στην Πανεπ/λη Κομοτηνής
– Κυλικείο ΤΕΦΑΑ στο Τμήμα ΕΦΑΑ στην Πανεπ/λη Κομοτηνής
– Κυλικείο Φοιτητικών Εστιών στο κτίριο Φ.Ε. στην Πανεπ/λη Κομοτηνής
– Κυλικείο Τμήματος Γλώσσας φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών και Ιστορίας-Εθνολογίας, Π. Τσαλδάρη1
– Κυλικείο Δραγάνας στην Πανεπ/λη Δραγάνας στην Αλεξ/λη
– Κυλικείο Παιδαγωγικών στη Νέα Χιλή Αλεξ/λης
– Κυλικείο Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη (ΠΡΟΚΑΤ)
– Κυλικείο στην Πανεπ/λη στα Κιμμέρια Ξάνθης
– Κυλικείο στο κτίριο Ηλεκτρολόγων στην Πανεπ/λη Ξάνθης
– Κυλικείο Νέων Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πολιτικών Επιστημών, 6ο χλμ Κομοτηνής-Λάγους
– Κυλικείο Τμημάτων Δασολογίας και Αγροτικής Aνάπτυξης στην Παν/πολη στην Ορεστιάδα

Τυπογραφείο

Στο τυπογραφείο αναπαράγονται πανεπιστημιακές σημειώσεις όπως αυτές προωθούνται προς εκτύπωση και κοστολογούνται από τα αρμόδια Γραφεία Συγγραμμάτων του ΔΠΘ.
Η ΕΑΔΠ/ΔΠΘ δυνάμει του σκοπού της όπως περιγράφεται στο καταστατικό της και αποφάσεων του Δ.Σ. της και του ΔΠΘ προβαίνει στις ακόλουθες διαχειριστικές πράξεις και δράσεις:
– Διαχείριση Προγράμματος κινητικότητας φοιτητών ERASMUS με διακίνηση των χρημάτων με ειδικές εντολές του αρμόδιου Αντιπρύτανη του ΔΠΘ, αποφάσεις του Δ.Σ. και επιμέλεια του Διευθύνοντος Συμβούλου.
– Διαχείριση Προγράμματος Αναδάσωσης Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής με την επίβλεψη του οικείου Δασαρχείου
– Εκμισθώσεις, Συντηρήσεις και Επισκευές ακινήτων ιδιοκτησίας ΔΠΘ
– Διαχείριση κληρονομιών-κληροδοσιών προς ΔΠΘ
– Χορήγηση Υποτροφιών/Χρηματικών Επαίνων
– Διαχειρίσεις Συνεδρίων
– Διαχειρίσεις Χορηγιών για τη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων κλπ από Τμήματα του ΔΠΘ
– Διαχείριση καταθέσεων εγγυήσεων Φ.Ε. Ορεστιάδας
– Χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων του ΔΠΘ/Παραγωγής CD
– Χρηματοδότηση Συνεδρίων
– Χρηματοδότηση δράσεων πολιτιστικών-φοιτητικών συλλόγων
– Χρηματοδότηση Προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ως ξένης /δεύτερης σε μουσουλμάνους, νεοπρόσφυγες, αλλοδαπούς ενήλικες από το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ.