Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 
Τηλ. Κομοτηνής: 25310 34122
 25310 34919

Τμήμα “Όνομα”
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΔΠ/ΔΠΘ έως 31-8-2012 είναι η εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πρύτανης ΔΠΘ, ως Πρόεδρος
 2. Χρήστος Μαστροκώστας, Καθηγητής Τμήματος Νομικής ΔΠΘ, ως Μέλος
 3. Παράσχος Μελίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ως Διευθύνων Σύμβουλος
 4. Μιχαήλ Πιτιακούδης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, ως Μέλος
 5. Γεώργιος Κυμπαρίδης, Δικηγόρος, Μέλος
 6. Δημήτριος Πολιτειάδης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κομοτηνής, ως Μέλος
 7. Παντελεήμων Μπότσαρης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ως Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Φώτιος Μάρης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ, Αντ/νης ΔΠΘ, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος
 2. Απόστολος Καραγκουνίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής, ΔΠΘ, ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
 3. Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως Μέλος
 4. Σταύρος Σταυράκογλου, πρώην Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου, ως Μέλος
 5. Ιωάννα Χατζηαντωνίου, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, ως Μέλος
 6. Ειρήνη Φιλίππου, Διευθύντρια της Τράπεζας Πειραιώς Κομοτηνής, ως Μέλος
 7. Θεόφιλος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ, ως Μέλος