ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σοφία Πρίφτη, Διευθύντρια ΕΑΔΠ/ΔΠΘ, τηλ. 25310 34122

Γεώργιος Καπάκης, Υπεύθυνος Λογιστηρίου, τηλ. 25310 34919

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τυπογραφείο , 25410 26940