Αρχείο ανακοινώσεων

14/09/2017: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
14/09/2017: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
27/06/2017: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Π.Θ.-Ν. ΧΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
27/06/2017: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-Δ.Π.Θ.
27/06/2017: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥΒ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
26/06/2017: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-Δ.Π.Θ.
21/06/2017: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ -ΚΙΜΜΕΡΙΑ
08/05/2017: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Π.Θ.-ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
11/04/2017: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Π.Θ.-ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
21/02/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Δ.Π.Θ. ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
17/02/2017: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Δ.Π.Θ.
16/02/2017: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
16/02/2017: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
29/11/2016: Δημόσιος Πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στην Πανεπιστημιούπολη του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη (Δραγάνα)
29/11/2016: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την «προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου»
11/11/2016: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την «προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων» (Ορθό)
11/11/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επι της οδού Χαρ. Τρικούπη ΑΡ. 82 στην Κομοτηνή.
10/11/2016: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την «προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων»
09/06/2016: Διακήρυξη μίσθωσης κυλικείου Πολυτεχνικής Σχολής.
09/06/2016: Διακήρυξη μίσθωσης κυλικείου ΤΜ. Πολιτικών Μηχανικών.
25/04/2016: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΤΩΝ 2016-17»
29/03/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη υπαλλήλου λογιστηρίου στην Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ.
19/02/2016: Επαναπροκήρυξη Μίσθωσης Κυλικείου Δ.Π.Θ. στις Φοιτητικές Εστίες Κιμμέρια Ξάνθης.
27/01/2016: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την «προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
21/01/2016: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την «προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
18/01/2016: Επαναπροκήρυξη-Μίσθωσης-Κυλικείου-Δ.Π.Θ.-στις-Φοιτητικές-Εστίες-Κιμμέρια-Ξάνθης.
11/12/2015: Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας, για την εκμίσθωση χώρου κυλικείου των Φοιτητικών Εστιών στην Πανεπιστημιούπολη του Δ.Π.Θ. στα Κιμμέρια Ξάνθης.
08/12/2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Δ.Π.Θ. (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
09/10/2015: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την,«προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων» για τις,ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
16/09/2015: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. (2015-2018)
16/09/2015: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Π.Θ.-ΞΑΝΘΗ
16/09/2015: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Δ.Π.Θ.-ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
20/07/2015: Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014
20/07/2015: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
26/06/2015: Διακηρύξεις μίσθωσης κυλικείων.
11/05/2015: Διιακηρύξεις μίσθωσης κυλικείου του ΤΕΦΑΑ και του κυλικείου της Ορεστιάδας.
20/03/2015: Διακήρυξη κυλικείου πρυτανείας Δ.Π.Θ.
20/02/2015: Διακηρύξεις μίσθωσης κυλικείων.
30/10/2014: Διακηρύξεις μίσθωσης κυλικείων του Δ.Π.Θ.
19/06/2014: Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
19/03/2014: Διακήρυξη μίσθωσης κυλικείου Πολυτεχνικής Σχολής
18/03/2014: Διακήρυξη Μίσθωσης Κυλικείου Πολυτεχνικής
23/01/2014: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στην Π. Τσαλδάρη1
02/07/2013: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωση του χώρου κυλικείου των Φοιτητικών Εστιών στα Κιμμέρια.
02/07/2013: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωση του χώρου κυλικείου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στα Κιμμέρια.
02/07/2013: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στις Φοιτητικές Εστίες Κομοτηνής
01/07/2013: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου της Σχολής Επιστημών Αγωγής στη Νέα Χιλή - Αλεξανδρούπολη
11/06/2013: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου του Τμήματος Επιστημών Αγωγής και Αθλητισμού
07/06/2013: Ισολογισμός 2012
07/06/2013: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης
25/04/2013: Δημόσιος πλειοδοτικό διαγωνισμός για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στην Ορεστιάδα.
23/03/2013: Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στο κτίριο Διοίκησης (Πρυτανεία).
23/03/2013: Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου της Νομικής Σχολής
22/03/2013: Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στην Ορεστιάδα
19/01/2013: Κατοικίες ιδιοκτησίας του ΔΠΘ στο συγκρότημα Εκτενεπόλ Κομοτηνής.