Διακήρυξη μίσθωσης κυλικείου ΤΜ. Πολιτικών Μηχανικών.