Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη υπαλλήλου λογιστηρίου στην Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ.

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.pdf


29-03-2016 (shatzop)