Διιακηρύξεις μίσθωσης κυλικείου του ΤΕΦΑΑ και του κυλικείου της Ορεστιάδας.