Διακηρύξεις μίσθωσης κυλικείων.


Διακηρύξεις μίσθωσης κυλικείων Νομικής και Πρυτανείας στην Κομοτηνή.


Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΠΘ.pdf
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Δ.Π.Θ..pdf


20-02-2015 (aorfan)