Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωση του χώρου κυλικείου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στα Κιμμέρια.


Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στα Κιμμέρια.
Ακολουθούν 4 αρχεία:
1. A4-442.pdf
2. Α4-458.pdf
3. ΒΛ4Ω46Ψ8ΩΧ-Φ7Κ προκηρυξη ηλεκτρολόγοι.pdf
4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ HKEKTΡΟΛΟΓΟΙ.pdf


02-07-2013 (aorfan)