Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στις Φοιτητικές Εστίες Κομοτηνής


Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στις Φοιτητικές Εστίες Κομοτηνής.


Ακολουθούν 4 αρχεία:
1. A4-442.pdf
2. Α4-458.pdf
3. ΒΛ4Ω46Ψ8ΩΧ-6ΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.pdf
4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2013.pdf


02-07-2013 (aorfan)