Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου της Σχολής Επιστημών Αγωγής στη Νέα Χιλή - Αλεξανδρούπολη