Δημόσιος πλειοδοτικό διαγωνισμός για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στην Ορεστιάδα.


Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης επαναπροκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών πόρων, ιδιοκτησίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Πανεπιστημιούπολη του ΔΠΘ στην Ορεστιάδα, επιφανείας 69,12 τ.μ. περίπου, προς εξυπηρέτηση σε είδη κυλικείου των φοιτητών καθώς και των εργαζομένων.
Ακολουθούν 4 αρχεία:
1. A4-442.pdf
2. signed.pdf
3. Α4-458.pdf
4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.docx


25-04-2013 (aorfan)