Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στο κτίριο Διοίκησης (Πρυτανεία).


Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στο κτίριο Διοίκησης (Πρυτανεία), ιδιοκτησίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Πανεπιστημιούπολη του ΔΠΘ στην Κομοτηνή, επιφανείας 48 τ.μ. περίπου, προς εξυπηρέτηση σε είδη κυλικείου των φοιτητών καθώς και των εργαζομένων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΔΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής (κτίριο Διοίκησης).


Ακολουθούν 4 αρχεία:
1. A4-442.pdf
2. Α4-458.pdf
3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ.docx
4. ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ.pdf


23-03-2013 (aorfan)