Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στην ΟρεστιάδαΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. A4-442.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Α4-458.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΠΕΡΙΛΗΨΗΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.docx


22-03-2013 (shatzop)