ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΔΠ/ΔΠΘ έως 31-8-2012 είναι η εξής:ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Κωνσταντίνος Ρέμελης, Καθηγητής Νομικής, Πρύτανης ΔΠΘ
2.Γεώργιος Κώστα, Αν. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Αντ/νης ΔΠΘ
3.Στέφανος Παύλου, Καθηγητής Νομικής, Διευθύνων Σύμβουλος
4.Νικόλαος Δαστερίδης, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Έβρου
5.Γεώργιος Κυμπαρίδης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Νομού Ροδόπης
6.Δημήτριος Πολιτειάδης, Διευθυντής Τράπεζας Πειραιώς Κομοτηνής
7.Νικόλαος Παπαθανασίου, Αντιπρόεδρος ΤΕΕ Θράκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1.Βασίλειος Τουρασής , Καθηγητής Αντ/νης ΔΠΘ
2.Αλέξανδρος Κορτσάρης, Καθηγητής Ιατρικής, Αντ/νης ΔΠΘ
3.Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής
4.Αναστάσιος Παράσχου, Δ/ντής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
5.Νικόλαος Σιανίδης, Δικηγόρος
6.Ειρήνη Φιλίππου, Δ/ρια Marfin-Εγνατία Τράπεζας Κομοτηνής
7.Μιχαήλ Πιτιακούδης, Νομαρχιακός Σύμβουλος