ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας ΔΠΘ

Διαχείριση Κυλικείων ΔΠΘ

- Κυλικείο Κτιρίου Διοίκησης στην Πανεπ/λη Κομοτηνής
- Κυλικείο Τμήματος Νομικής στο τμήμα Νομικής στην Πανεπ/λη Κομοτηνής
- Κυλικείο ΤΕΦΑΑ στο Τμήμα ΕΦΑΑ στην Πανεπ/λη Κομοτηνής
- Κυλικείο Φοιτητικών Εστιών στο κτίριο Φ.Ε. στην Πανεπ/λη Κομοτηνής
- Κυλικείο Τμήματος Γλώσσας φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών και Ιστορίας-Εθνολογίας, Π. Τσαλδάρη1
- Κυλικείο Δραγάνας στην Πανεπ/λη Δραγάνας στην Αλεξ/λη
- Κυλικείο Παιδαγωγικών στη Νέα Χιλή Αλεξ/λης
- Κυλικείο Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη (ΠΡΟΚΑΤ)
- Κυλικείο στην Πανεπ/λη στα Κιμμέρια Ξάνθης
- Κυλικείο στο κτίριο Ηλεκτρολόγων στην Πανεπ/λη Ξάνθης
- Κυλικείο Νέων Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πολιτικών Επιστημών, 6ο χλμ Κομοτηνής-Λάγους
- Κυλικείο Τμημάτων Δασολογίας και Αγροτικής Aνάπτυξης στην Παν/πολη στην Ορεστιάδα

Τυπογραφείο

Στο τυπογραφείο αναπαράγονται πανεπιστημιακές σημειώσεις όπως αυτές προωθούνται προς εκτύπωση και κοστολογούνται από τα αρμόδια Γραφεία Συγγραμμάτων του ΔΠΘ.
Η ΕΑΔΠ/ΔΠΘ δυνάμει του σκοπού της όπως περιγράφεται στο καταστατικό της και αποφάσεων του Δ.Σ. της και του ΔΠΘ προβαίνει στις ακόλουθες διαχειριστικές πράξεις και δράσεις:
- Διαχείριση Προγράμματος κινητικότητας φοιτητών ERASMUS με διακίνηση των χρημάτων με ειδικές εντολές του αρμόδιου Αντιπρύτανη του ΔΠΘ, αποφάσεις του Δ.Σ. και επιμέλεια του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Διαχείριση Προγράμματος Αναδάσωσης Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής με την επίβλεψη του οικείου Δασαρχείου
- Εκμισθώσεις, Συντηρήσεις και Επισκευές ακινήτων ιδιοκτησίας ΔΠΘ
- Διαχείριση κληρονομιών-κληροδοσιών προς ΔΠΘ
- Χορήγηση Υποτροφιών/Χρηματικών Επαίνων
- Διαχειρίσεις Συνεδρίων
- Διαχειρίσεις Χορηγιών για τη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων κλπ από Τμήματα του ΔΠΘ
- Διαχείριση καταθέσεων εγγυήσεων Φ.Ε. Ορεστιάδας
- Χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων του ΔΠΘ/Παραγωγής CD
- Χρηματοδότηση Συνεδρίων
- Χρηματοδότηση δράσεων πολιτιστικών-φοιτητικών συλλόγων
- Χρηματοδότηση Προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ως ξένης /δεύτερης σε μουσουλμάνους, νεοπρόσφυγες, αλλοδαπούς ενήλικες από το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ.